Pokyny k vyhotovení žádosti

Přečtěte si tyto pokyny pečlivě a kontaktujte nás, pokud máte nějaké dotazy.

Pro zahájení výcviku je nutné splnit určité požadavky dané zákonem. Nyní prosím postupujte podle následujících pokynů.

Pokud jste si na úvodní stránce našeho webu vygenerovali žádost, přejděte na oddíl "Instrukce pro předgenerovanou žádost". V opačném případě si prostudujte pokyny následující části s názvem "Instrukce pro prázdné formuláře".


Instrukce pro předgenerovanou žádost

Vygenerovanou žádost o přijetí do autoškoly vytiskněte oboustranně (na 1 list papíru). Doplňte všechny následující požadované údaje.

Dokument: Žádost o přijetí k výuce a výcviku

 • Datum narození
 • Místo narození
 • Státní občanství
 • Číslo občanského průkazu
 • Telefon
 • Adresa trvalého pobytu (vyplňujte na základě údajů v občanském průkazu)
 • Ulice číslo
 • Město
 • PSČ
 • Příslušná obec s rozšířenou působností

Dokument: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Stáhněte si následující formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti" a doplňte všechny následující požadované údaje.

 • Jméno, Příjmení posuzované osoby
 • Datum narození
 • Průkaz totožnosti - číslo
 • Adresa obvyklého bydliště (vyplňujte na základě údajů v občanském průkazu)

Nechte si potvrdit zdravotní způsobilost svým praktickým lékařem. Vytištěné dokumenty zaneste svému praktickému lékaři a nechte si je potvrdit. Je nutné, aby potvrzení vydal výhradně praktický lékař. Dokumenty následně zaneste osobně do kanceláře autoškoly nebo si telefonicky domluvte převzetí na jiném místě.

Záhájení výuky a výcviku je možné až po dodání potvrzeného Lékařského posudku a Žádosti do autoškoly.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Instrukce pro prázdné formuláře

Vytiskněte si jednotlivé formuláře, tj. "Žádost o přijetí k výuce a výcviku" (přihláška) a "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel". Žádost o přijetí do autoškoly vytiskněte oboustranně (na 1 list papíru). Doplňte všechny následující požadované údaje.

Dokument: Žádost o přijetí k výuce a výcviku

 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum narození
 • Místo narození
 • Státní občanství
 • Číslo občanského průkazu
 • Telefon
 • Adresa trvalého pobytu (vyplňujte na základě údajů v občanském průkazu)
 • Ulice číslo
 • Město
 • PSČ
 • Příslušná obec s rozšířenou působností

Dokument: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 • Jméno, Příjmení posuzované osoby
 • Datum narození
 • Průkaz totožnosti - číslo
 • Adresa obvyklého bydliště (vyplňujte na základě údajů v občanském průkazu)

Nechte si potvrdit zdravotní způsobilost svým praktickým lékařem. Vytištěné dokumenty zaneste svému praktickému lékaři a nechte si je potvrdit. Je nutné, aby potvrzení vydal výhradně praktický lékař. Dokumenty následně zaneste osobně do kanceláře autoškoly nebo si telefonicky domluvte převzetí na jiném místě.

Záhájení výuky a výcviku je možné až po dodání potvrzeného Lékařského posudku a Žádosti do autoškoly.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.